Analysesjef Ragnar Eggen i Akershus Eiendom har undersøkt hvordan kontormarkedet i Oslo har utviklet seg de siste ti årene. Det høres kanskje ikke all verdens ut, men summerer man kvadratmeterne som er effektivisert vekk, tilsvarer det et årlig areal nær 50.000 kvadratmeter eller omtrent et Postgirobygg i året for Oslos del, ifølge Eggen, skriver DN.- Vi har kommet frem til at gjennom ti år, har antall benyttede kontorarealer økt med 15 prosent, nesten en million kvadratmeter, sier Eggen.Han peker på at veksten i antall kontoransatte har vært enda høyere.- Vi kom frem til at den var rundt 22 prosent for Oslo og Akershus sett under ett, sier Eggen til avisen.Han viser til at det dermed har skjedd en arealeffektivisering.- Du snakker om to kvadratmeter på ti år, sier han til avisen.