Heidenreich Enterprise LP, CT, USA har solgt 20 millioner aksjer i Hurtigruten til kurs 4,25 kroner.Det går frem av en børsmelding fredag.Meldingen understreker at Per Heidenreich ikke er en innsider i Hurtigruten.Aksjeposten ble dermed solgt for 85 millioner kroner.Etter dette eier Heidenreich Enterprise LP 31.225.195 aksjer, eller 7,42 prosent av utestående aksjer i Hurtigruten. Inklusive denne posten, kontrollerer Per Heidenreich og andre familieselskaper totalt 44.310.196 aksjer, eller 10,54 prosent, av Hurtigruten.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 33,14 prosent i HRG (Hurtigruten).