Finansavisens innsideportefølje steg 0,1 prosent sist uke. I samme periode la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,7 prosent.Dermed har porteføljen tapt ytterligere terreng til markedet. Stillingen er nå 7,8 vs. 2,5 prosent - i børsens favør.Vi minner igjen om at porteføljen fryses fredager klokken 12.To av fem aksjer i porteføljen steg sist uke - Orkla og Dolphin Group la på seg hhv. 4,4 og 2,8 prosent.Songa Offshore utmerket seg negativt ved å falle 3,3 prosent, mens Hurtigruten trakk ned 2,1 prosent.Aqualis, med Øystein Stray Spetalen på eiersiden, falt 1,5 prosent.Merk for øvrig at Orkla handles eks. utbytte fra 11. april. 2,50 kroner er lagt til siste kurs (se tabell).Western Bulk tas inn etter at divisjondirektør Jan Christian Tungland har kjøpt aksjer for 1,1 millioner kroner, og i aksjen.Intex Resources tas også inn (under tvil) etter at selskapet .Aksjeposten utgjør så mye som 9,7 prosent utestående aksjebeholdning i Intex.- Transaksjonen har et mer strategisk preg enn hva vi normalt ser etter. På den annen side startet Cusi og Fernandez på null - det er ikke snakk om store aksjonærer som blir litt større, skriver avisen.Ut går Songa Offshore og Hurtigruten, som har falt hhv. 22,2 og 11,4 prosent siden aksjene ble tatt inn i slutten av februar.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 33,14 prosent i HRG (Hurtigruten).