Børsmeldinger forteller om en rekke aksjer som går eksklusive utbytte fra og med i dag.Rem Offshore: 1,50 kronerBWG Homes: 0,25 kronerMarine Harvest: 5,00 kronerLerøy Seafood: 10,00 kronerPolaris Media: 1,75 kronerBW LPG: 0,15 dollar (0,894 kroner)Arendals Fossekompani: 60,00 kronerItera: 0,35 kroner