Ønsker seg tilbake på Oslo Børs

Software Innovation Group ASA vil på børs - igjen.

Foto: Berit Roald / SCANPIX.

Oslo Børs har ifølge en melding mottatt søknad fra Software Innovation Group ASA om notering på Oslo Børs, alternativt notering på Oslo Axess.Selskapets løpende informasjonsplikt fastsatt i Verdipapirhandelloven §§ 5-1, 5-2 og 5-3 gjelder fra søknadstidspunktet.Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess, heter det.