Oljefunn i Barentshavet kartlegges nærmere

Oljeselskapet Noreco har startet boring for å finne ut mer om Gotha-funnet i Barentshavet.

Foto: Finansavisen

Funnet er det tredje største på nors sokkel de siste tre årene, etter Johan Sverdrup og Johan Castberg, skriver E24. Avgrensingsbrønnen som bores nå, ligger 6-7 kilometer fra brønnen det funnet ble gjort.– Dette vil gi oss en økt forståelse for reservoaret og egenskapene i det, sier finansdirektør Ørjan Gjerde i Noreco.Funnet er beregnet til mellom 113 og 239 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, og jobben som gjøres nå, kan føre til at intervallet i anslaget innsnevres.– Spenningen er om det snevres inn oppover. Vi går spennende tider i møte, sier Gjerde. Resultatet fra avgrensingsbrønnen er ventet å være klart først om to måneder. Manglende infrastruktur bidrar til usikkerhet rundt hvorvidt det er lønnsomt å hente opp oljen fra Gotha.– Det er litt tidlig å konkludere om Gotha er kommersielt, men det bør være det, mener finansdirektøren.