Selvaag Bolig melder om et resultat etter skatt på -1,9 millioner kroner i 1. kvartal 2014, mot 61,6 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble -0,03 kroner, mot 0,60 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble -2,5 millioner kroner, sammenlignet med 82,1 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 3,8 millioner kroner, mot 96,7 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 226,7 millioner kroner, sammenlignet med 507,7 millioner kroner i 1. kvartal 2013.«Ved utgangen av første kvartal var 75 prosent av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover. IFRS-resultatet for første kvartal 2014 er som ventet lavt grunnet relativt få overleveringer i perioden» skriver selskapet.«Vi leverer gode marginer på prosjekter under bygging, og opplever at nyboligsalget er i ferd med å ta seg opp igjen. Det er flere på visning, og vi sikrer nok forhåndssalg til at vi kan starte bygging. Ved utgangen av kvartalet lå vi foran salgsbudsjettet, og den positive utviklingen har fortsatt inn i andre kvartal» skrives det videre.Selvaag Bolig hadde byggestart på 77 boliger i løpet av kvartalet, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 474 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på omlag 5,4 milliarder kroner. Selskapet hadde åtte ferdigstilte boliger som ikke var solgt.Her er og .