Salmar med tidenes høyeste resultat

Rekordhøye priser bidro til betydelig hopp i omsetningen. Samtidig var bunnlinjen lite forandret.

SalMar - bildet er hentet fra selskapets hjemmesider

Fiskeselskapet Salmar melder om et resultat etter skatt på 234,5 millioner kroner i 1. kvartal 2014, mot 237,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,96 kroner, mot 2,04 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 309,9 millioner kroner, sammenlignet med 308,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 301 millioner kroner, mot 298,9 millioner kroner året før, mens operasjonell driftsresultat var på 485,2 millioner kroner, mot 234,9.Virkelig verdijustering var -184 millioner kroner i kvartalet, mot +64 millioner.Driftsinntektene beløp seg til 1626,2 millioner kroner, sammenlignet med 1276,7 millioner kroner i 1. kvartal 2013.Selskaper holder samtidig guidingen uendret og venter fortsatt et slaktevolum på 133.000 tonn i Norge i løpet av 2014. «Rekordhøye priser i første kvartal ga det sterkeste operasjonelle driftsresultatet for SalMar noensinne. Biologiske utfordringer har også dette kvartalet påvirket inntjeningen, men pågående prosesser gir effekter og utviklingen i den underliggende driften er positiv» skriver selskapet.«Samtidig opplever vi fremdeles den biologiske situasjonen som utfordrende. Forventet økt lusepress og resistensutfordringer vil kunne påvirke tilvekst og slakteplaner i de kommende kvartaler med de påfølgende kostnadsøkende effekter» skrives det videre.Her er rapporten og presentasjonen.