Etter å ha gjennomført flere tester, konkluderer oljeselskapet nå med at det ikke er noen forbindelse mellom brønnen og gropdannelsen rundt den. Alarmen gikk 17. mai, da det ble oppdaget at rundt hundre kubikkmeter masse var utgravd under brønnrammen og det var indikasjoner på hydrokarboner i gropen.Funn av hydrokarboner i gropen ville vært en meget sterk indikasjon på lekkasje fra brønnen. Det fikk Bellona til å advare mot utblåsing tidligere i uka, da situasjonen fortsatt ikke var avklart.Nå viser analyser at sedimentprøver fra gropen at de ikke inneholder hydrokarboner. Det er heller ikke oppdaget bevegelser i gropen, ifølge en pressemelding fra Statoil.«Havbunnsrammen overvåkes fremdeles kontinuerlig med fjernstyrt undervannsbåt», skriver Statoil, som når jobber videre for å finne årsaken til gropdannelsen.Det skal ikke være fare for «den tekniske integriteten til havbunnsrammen eller brønnene». Den aktuelle brønnen er uansett stengt ned og vil ikke bli startet opp igjen før selskapet er ferdig med sine undersøkelser.