I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning skriver investeringsdirektør Stig Myrseth at en ny bølge aksjonæraktivisme ruller inn over børsen.Aksjonæraktivismen har kommet lengst i USA, men den er også tiltakende i Europa. Selv ikke de største selskapene kan føle seg trygge.Myrseth mener aktivistinvestorer kan bidra til forbedringer på fire måter. Den første er gjennom balanseoptimalisering. Mange selskaper har hamstret kontanter de siste årene og er overkapitaliserte.Det andre tiltaket er å forbedre corporate governance i selskaper som sliter med inkompetanse, overdreven grådighet eller dårlig moral i ledelsen.Den tredje måten aksjonæraktivisme kan bidra til økt verdiskapning på, er gjennom strukturelle endringer så som rendyrking av konglomerater gjennom salg av ikke-kjernevirksomheter.Den fjerde og siste måten er gjennom å være pådriver for operasjonelle forbedringer så som kostnadskutt og effektiviseringer.Myrseth mener Panoro Energy er et eksempel på det tredje og fjerde punktet. Panoro var lenge en defokusert oljemygg med virksomhet både onshore og offshore og både i Afrika og Latin-Amerika.- Etter to ekstraordinære generalforsamlinger ble styret endret og strategien lagt om i fjor. Kostnadene er kuttet drastisk, og det er vedtatt at selskapet skal selges, i sin helhet eller stykkevis og delt. Kortsiktig verdimaksimering er hovedmålet, skriver investeringsdirektøren i rapporten.
Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:
  • Panoro EnergyPanoro Energy
  • EkornesEkornes
  • Petrolia DrillingPetrolia Drilling
  • Norsk HydroNorsk Hydro
  • Wilh. Wilhelmsen ASAWilh. Wilhelmsen ASA
  • ABG Sundal CollierABG Sundal Collier