Styrene i SPP Liv Fondförsäkring AB og SPP Livförsäkring AB, to heleide selskap i Storebrand-konsernet, vedtok på styremøte 19. mai 2014 at SPP Livförsäkring AB blir fusjonert inn i SPP Liv Fondförsäkring AB.Sammenslåingen av selskapene har en rekke operasjonelle og finansielle fordeler, og er blant annet en del av tilpasningene Storebrand gjør i forkant av Solvens II, heter det i en melding fra Storebrand.Obligasjonsgjeld i SPP Livförsäkring AB vil bli videreført i SPP Liv Fondförsäkring AB på uforandrede vilkår når fusjonen er registeret hos Bolagsverket.Fusjonen er avhengig av godkjennelse av Finansinspektionen. Fusjonen planlegges gjennomført ved årsskiftet 2014/2015.