Wentworth Resources fikk et nettoresultat fra videreført virksomhet på -0,9 millioner dollar i første kvartal 2014, mot et resultat på -1,1 millioner dollar i samme periode året før.Driftsinntektene i kvartalet var 0,2 millioner dollar .