Aqualis meldte tidligere denne måneden om.Som en del av finansieringen, har det Øystein Stray Spetalen-dominerte selskapet hyret inn Carnegie som tilrettelegger for utstedelsen av et 5-årig sikret obligasjonslån som skal reise brutto 400 millioner kroner.Obligasjonslånet er garantert i sin helhet av en gruppe nordiske og internasjonale institusjonelle investorer, i tillegg til hovedaksjonær Ferncliff og tilknyttede selskaper. Garantistene har tegnet seg for et betydelig beløp, og har blitt garantert en minimumstildeling på 75 prosent av tegningen.