Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at innkjøpsindeksen Chicago PMI (Purchasing Management Index) kom inn på 62,6 i juni, etterfulgt 65,5 i mai.Analytikerstanden ventet ifølgeen indeks på 63,0 for junimåned.Tall over 50 indikerer ekspansjon, mens tall under 50 indikerer kontraksjon.