Investeringsdirektør handler aksjer

Akers investeringsdirektør Ola Snøve handler aksjer.

Penger - Foto - Scanpix
Børs

Investeringsdirektør i Aker, Ola Snøve, har ifølge en melding kjøpt 25.000 aksjer i selskapet til kurs 228,53 pr aksje.Aksjene er kjøpt gjennom Snøves heleideselskap Storbrea AS.Snøve kontrollerer etter transaksjonen 104.275 aksjer i selskapet.

Nyheter
Børs