I onsdagens rapport fra Investtech anbefaler analytiker Asbjørn Taugbøl kjøp av aksjer i Reach Subsea Deep Sea Supply og Awilco Drilling.- Reach Subsea ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon og brøt den fallende trenden i mai. Etter god oppgang er nå den tidligere motstanden ved fire kroner brutt, noe som åpner for videre oppgang. Meget positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt, og ved reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved fire kroner. Neste motstandsnivå ligger ved 6,90 kroner, så oppsiden er fortsatt stor. Aksjen er meget volatil, så risikoen er høy. Selskapet er maksimalt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Deep Sea Supply har en sidelengs utvikling mellom støtte ved ca. ni og motstand ved 12 kroner på lang sikt. Kursen vendte ned i november og bunnet ut ved ca. ni kroner i april. Aksjen viser nå en positiv utvikling med stigende bunner, og i det kortsiktige chartet er det etablert en stigende trend. Volumbalansen er meget positiv og tyder på at optimismen er stor blant investorene. Videre oppgang indikeres. Brudd på støtten ved ca. 9,40 vil svekke aksjen på kort sikt, mens etablerte noteringer under 8,85 kroner vil være et salgssignal. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at Hemen Holding tegnet aksjer for over 400 millioner kroner i emisjonen for tre uker siden. Vurdering: Kjøpskandidat, forteller analytikeren.- Awilco Drilling har hatt en meget sterk utvikling siden 2011 og ligger i en stigende trend. Aksjen viser nå noen svakheter som trekker ned på kort sikt. Volumet øker når kursen faller, noe som tyder på at mange investorer heller tar gevinst enn å følge med på kortsiktige svingninger. Aksjen er dessuten overkjøpt på RSI. Dermed synes nedsiden større enn oppsiden på kort sikt. På lang sikt indikeres fremdeles en positiv utvikling. Det ligger støtte ved gulvet i trendkanalen og rundt 107 kroner. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Taugbøl.