Den norske kronen fortsetter å svekke seg - mot både euro og dollar.EURNOK står nå i 8,3806, noe som tilsvarer en kronesvekkelse på nesten syv øre i dagens handel. Over tre øre av dette har kommet etter at to svake makrotall ble lagt frem i USA onsdag ettermiddag.nok en gang. for mai overraskende.USDNOK står i 6,1432, og kronen har dermed svekket seg 3,5 øre i dagens handel. Drøyt ett øre av dette har kommet etter USA-tallene.Videre har SEB ifølge Reuters onsdag revidert sin kroneprognose i kjølvannet av Norges Banks nedjustering av rentebanen i forrige uke.Meglerhuset venter nå en svakere krone.- Med forventningene til norske data på kort sikt, ser vi ingen overbevisende argumenter for at kronekursen skal komme tilbake med det første. I stedet ser vi risiko for at kronen vil svekke seg ytterligere den nærmeste tiden, før den konsolideres rundt 8,30, heter det i en analyse.