Under alle tidligere oppgangsmarkeder på Oslo Børs har omsetningen eksplodert. I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning understreker investeringsdirektør Stig Myrseth at det ikke har skjedd denne gangen. Aksjeomsetningen er laber.Myrseth slår fast at antall børsnoterte selskaper faller i de fleste land.I USA har antallet noterte selskaper falt hvert eneste år siden sekelskiftet, og den samlede nedgangen er på 40 prosent, ifølge investeringsdirektøren.Den viktigste motivasjonen for å gå på børs, er å hente kapital. Når fremmedkapital er mye billigere enn egenkapital, vil imidlertid selskapene kvie seg i det lengste for å gå på børs og heller forsøke å dekke kapitalbehovet gjennom obligasjonsmarkedet.- Selskapenes balanseoptimalisering vil ikke stanse før kostnaden på egenkapital har kommet ned på nivåer som er sammenlignbare med fremmedkapital. Med utsikter til fortsatt nullrentepolitikk og lave kredittspreader betyr dette i praksis at en ny aksjeboble er under oppseiling, sier Myrseth.Denne uken velger Myrseth å fortsette med samme portefølje som forrige uke.
Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:
  • Panoro EnergyPanoro Energy
  • Petrolia DrillingPetrolia Drilling
  • Norsk HydroNorsk Hydro
  • Wilh. Wilhelmsen ASAWilh. Wilhelmsen ASA
  • ABG Sundal CollierABG Sundal Collier
  • Selvaag BoligSelvaag Bolig
Hittil i år har Dovre-porteføljen lagt på seg 6,98 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs er opp 12,48 prosent.