Samtidig med at børsen stengte i Oslo torsdag meldte Opera Software at det vil selge 10 millioner nye aksjer i en rettet emisjon.Emisjonen vil rettes mot private og institusjonell investorer i Norge og internasjonalt, og tilsvare 7,5 prosent av dagens aksjekapital.Emisjonskursen vil bli bestemt av en rask book-building prosess og ventes å være lukket innen kl. 08:00 fredag 27. juni.Går emisjonen rundt dagens slutt på Oslo Børs, på 83,4 kroner, er det snakk om totalt 834 millioner kroner.Pengene skal brukes til å styrke selskapets kapitalbase for nåværende og fremtidige strategiske oppkjøp og forpliktelser.Spesielt vil det også sikre selskapet finansiering til å møte forpliktelsene som selskapet har påtatt seg i forbindelse med oppkjøpet av AdColony, heter det i børsmeldingen.