Arturo Bris, professor i finans ved den anerkjente businesskolen IMD og direktør ved the World Competitiveness Center tror vi snart står overfor en ny finanskrise, skriver IMD. - Mens mange økonomier ser ut til endelig å være på vei tilbake etter finanskrisen i 2008, bør vi ikke være tilfreds. Altfor øfte lærer vi ikke av historien og lar være å handle når vi står overfor en krise vi vet er nært forestående, sier Bris. Ved bruk av statistisk verktøy mener professoren at verden kan oppleve en ny finanskrise så tidlig som april 2015 og at krisen vil trigges av 8 potensielle scenarioer:
1. En aksjeboble.2. Banksektoren i Kina.3. Energikrise.4. En ny boligboble.5. Ratinger og konkurskrise - BBB er det nye AA.6. Krig og konflikt.7. Økt fattigdom.8. Kontanter og hyperinflasjon.
Det siste året har aksjemarkedene utviklet seg urealistisk bra og på et tidspunkt vil situasjonen eksplodere. Dersom aksjemarkedene skal reversere til et rimelig nivå med tanke på selskapenes resultater, vil det bety et aksjefall på 30-35 prosent. En alvorlig krise kan bli drevet av det voksende kinesiske skyggemarkedet - et system som består av lån hovedsakelig til statlige institusjoner uten tilstrekkelig godt overvåkning. Dersom USA begynner å eksportere gass til resten av verden kan Russland føle seg truet, hvilket kan lede til en geopolitisk storm. Dersom USA øker sin energieksport vil landet kunne få kontroll over energipriser og vil kunne utøve innflytelse over land som Storbritannia, India og Japan. Det er en risiko for en boligboble i land som Brasil, Kina, Canada og Tyskland. Prisene stiger grunnet stor tilgjengelighet på kreditt og kjøpere presser opp prisene uten å innse at boligprisene ikke reflekterer fundamentale verdier. Selskaper har per i dag for mye gjeld og den nye normen er å ha en BBB-rating, fremfor en AA-rating. I USA er det kun 3 selskaper igjen som har en AAA-rating. Dersom ratinger er en indikator på konkurs vil det kunne bli konkurser over hele fløya. Dersom renten økte med bare 2 prosent ville halvparten av selskapene bli utryddet per i dag. Omtrent overalt, med unntak av i USA og Europa, er det tiltakende geopolitiske spenninger. Hendelser som krisen på Krim-halvøya kan utløse et krakk i markedet, til tross for at det ikke blir en storstilt krig. Fattigdommen har økt, og hvor de fattige blir fattigere kan man forvente seg sosiale uroligheter. Korstoget mot inntektsulikhet kan samtidig hindre innovasjon og vekst ved å redusere fordelen ved innovasjon, hvilket vil kunne true økonomier. Overskuddet av kontanter som holdes av sentralbanker og selskaper kan ende opp med å skade økonomien. Den europeiske sentralbanken (ESB) låner ut penger til finansinstitusjoner som igjen setter pengene tilbake i ESB, hvilket utgjør en ond sirkel. Google kunne samtidig hatt råd til å kjøpe en stor andel i Irland eller mer enn 50 prosent av Singapore om de ønsket, hvilket er umoralsk.