Er man aktiv med aksjehandel og investeringer blir man oppmerksom på en del sannheter som gjør at mange taper penger unødvendig.- Ved å være bevisst på disse kan man kan tolke informasjon fra rådgivere og nyhetsbyråer bedre, og opptre på en måte som er mer lønnsom, skriver Karl Oscar Strøm, investeringsøkonom i Nordnet, i en mail til Hegnar.no.Inspirasjon til listen er tatt fra bloggen «The Kindergarten» av Josh Brown som har skrevet en artikkel gjengitt på Yahoo Finance.- Han har dog en annen vinkling på rådene. Jeg kan selv stille meg bak disse rådene gjennom lang erfaring med handelsstrategier, megling, trading og rådgivning, forteller Strøm.
Åtte gode råd i aksjemarkedet:1.Ingen kan slå markedet hele tiden.2.Årets vinnere er sjelden neste års vinnere3.Skatter og handelskostnader teller negativt4.Smart er ikke det samme som god5.Incentiver betyr noe6.Flertallet har ikke nødvendigvis rett7.Frykt er en mye sterkere drivkraft enn grådighet8.No pain – no gain
Det fins ingen kapitalforvalter, handelsstrategi eller metode som alltid gjør det bedre enn alle andre. Markedet går i ulike faser og en strategi som er knallbra i oppadgående markeder kan være katastrofal i nedadgående. Ingen strategi er best hele tiden. Bob Marley sa det slik: “You can fool some people sometimes, but you can`t fool all the people all the time.”  I aksjemarkedet akkurat som i sport er det vanlig å vedde på at vinnere skal fortsette å være vinnere. Selv om dette er en fornuftig strategi i dagliglivet er det ikke nødvendigvis slik i aksjemarkedet. De fleste studier viser at de forvaltere som leverer høyest (ikke risikojustert) avkastning i en periode sjelden er de samme som gjør det i neste.  Mange avkastnings- og lønnsomhetstall presenteres uten skatter og handelskostnader som eksempelvis kurtasje. Dette er selvsagt feil da ingen slipper unna disse kostnadene. Mang en strategi kan se bra ut på papiret men blir dårlig om man inkluderer kost. Alt må tas med for å gi realistiske avkastningstall.  Alle profesjonelle kapitalforvaltere og rådgivere er smarte, på samme måte som alle profesjonelle fotballspillere er gode til å spille fotball. Dette betyr på ingen måte at den smarteste vil gi deg best avkastning. Noen av de mest spektakulære bommertene i historien har vært gjennomført av nobelprisvinnere (f.eks. kollapsen i hedgefondet Long Term Capital Management i 1998).  Alle må tjene penger for å overleve. Finn ut hva som bestemmer forvalterens eller rådgiverens lønn, og se dermed om han/hun kan forventes å opptre på en måte som tjener dine interesser. Meglere ønsker eksempelvis at du skal handle så mye som mulig, og fondsforvaltere at du aldri skal flytte penger ut av deres fond. Det er viktig å huske dette for å kunne tolke budskapene de kommer med. De er alle flinke til å fortelle selgende historier.  «Markedet kan prises irrasjonelt lenger enn du kan holde deg solvent» er visstnok sagt som et hjertesukk av den kjente makroøkonomen John Maynard Keynes etter en serie med uheldige og belånte investeringer (han var aktiv som investor). Slik var det også med den irrasjonelle optimismen under IT-boblen, eller med prisingen av råtne amerikanske boliglån og uforståelige strukturerte produkter før finanskrisen. Gjør deg opp din egen mening, og er det noe som du ikke forstår eller som ikke ser fornuftig ut: Ikke gjør det!  Adferdsforskere har bevist at vi frykter tap omtrent dobbelt så mye som vi frykter å gå glipp av en gevinst. Dette er logisk. Vi er etterkommerne av mennesker som har overlevd gjennom å være forsiktige og ikke oppsøke unødig fare. Dette er også grunnen til at markeder som regel faller mye raskere enn de stiger (men stiger i mye lengre perioder enn de faller).  Dette er et kjent uttrykk innenfor fysisk trening, og gjelder for investeringer også. Man må rett og slett godta kortsiktig risiko for å kunne oppnå langsiktig avkastning. Aksjer er det beste alternativ for langsiktig kapitalplasseringer. Det må være slik, fordi det er sånn et kapitalistisk samfunn er skrudd sammen. Kapital som brukes i produktiv virksomhet vil over tid gi høyere avkastning enn kapital som settes passivt i tilsynelatende sikre plasseringer. Bruk heller svingningene til å kjøpe når andre selger og panikken er som størst. Det blir lønnsomt over tid. - De fleste som har vært i markedet en stund kan peke på en rekke situasjoner der de har handlet på stikk motsatt vis enn det som er satt opp på disse punktene. Ta det ikke tungt. Alle har gjort slike tabber, men det viktigste er å lære av det. Å være bevisst på dette kan vesentlig øke din avkastning, avslutter Nordnet-økonomen.