Den britiske sentralbanken vil forandre det britiske bankvesenet, skriver DN. For å hindre nye finansskandaler skal bonusutbetalinger kunne kreves tilbake syv år etter at de er utbetalt. Bankansatte som ikke har vært direkte involvert risikerer også å måtte betale tilbake sine bonuser. Godtgjørelsene, i form av lønn og aksjeutbytte må betales tilbake selv om beløpene er brukt opp av den ansatte. DN skriver at det nye regelverket er utarbeidet i samarbeid med Prudential Regulation Authority, (PRA) et britisk tilsynsorgan for finanssektoren, og skal etter planen tre i kraft i januar neste år.-  Målsetningen med innskjerpingen er å oppmuntre enkeltpersoner i bankene til å ta større ansvar for sine handlinger, sier PRA-leder Andrew Bailey.Bransjeorganisasjonen British Bankers Association (BBA) stiller seg likevel kritisk til forslaget som de mener vil undergrave bankenes konkurransedyktighet.«Britiske banker vil tape terreng både nasjonalt og internasjonalt. De nye reglene innebærer at britiske bankansatte vil jobbe under strengere regler enn sine tyske, sveitsiske eller amerikanske konkurrenter», skriver organisasjonens leder Simon Hill i en pressemelding.