Data Respons melder om et resultat etter skatt på 9,9 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 8,2 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,19 kroner, mot 0,16 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 12,5 millioner kroner, sammenlignet med 11,8 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 12,9 millioner kroner, mot 12,3 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 208,5 millioner kroner, sammenlignet med 219,3 millioner kroner i 2. kvartal 2013.«Data Respons har fokusert på sin kjernevirksomhet og blitt en mer kostnadseffektiv organisasjon, noe som har gitt utslag i en langsiktig trend i forbedret lønnsomhet» skriver selskapet.- Selv om markedsforholdene fremdeles er blandet, er signalene fra våre globale kunder at de ser noe bedring fremover. Den positive utviklingen innen services-segmentet i kombinasjon med en solid ordreinngang innen produkt- og løsningssegmentet gir et bra utgangspunkt for en videre god utvikling i 2014, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen.Her er .