Make no mistake – this is an equity bubble, and a highly advanced one. On the most historically reliable measures, it is easily beyond 1972 and 1987, beyond 1929 and 2007, and is now within about 15% of the 2000 extreme, skriver John P. Hussman i Hussman Funds i en fersk markedskommentar.
Hussman, som ofte har en bearish innstilling til aksjemarkedet, med en defensiv eksponering mot aksjer og obligasjoner, sammenligner nå prisingen av amerikanske aksjer med tidligere kjente topper - før alvorlige børskrasj.  skriver han i en fersk kommentar og analyseHussman peker imidlertid også på et forhold til, og det er at bare ett år til med nullrente, utover de nåværende forventningen, bare vil være verdt et 4 prosent fall i markedsverdiene. Gitt investorenes nåværende overbevisning, kan FED selvfølgelig utsette kollapsen, men det eneste som oppnås er at utfallet blir så mye verre, skriver han også.
Hovedforskjellen mellom nåsituasjonen og den i 2000 er at aksjeboblen i 2000 var veldig tydelig i teknologiaksjer (les: internettaksjer), mens situasjonen nå er mer diffus på tvers av alle sektorer på en måte som gjør det hele verre enn i 2000, .Han viser også til at median P/S for S&P 500 er over 2000-nivået og at snittet ligger over 2000-nivået. Og selv om høyere resultatmarginer gjør P/E mindre ekstrem er fremtidig P/E på S&P 500 allerede over 2007-nivået, skriver han.Han viser til at den primære driveren i dagens aksjemarked ikke er verdivurderinger eller det fundamentale, men overbevisning. Overbevisningen går på at den amerikanske sentralbanken har verktøy og kraft nok til å holde aksjemarkedet kunstig oppe, og at nullrenten ikke gir investorene noen alternativer til aksjer. Men Hussman advarer og peker på at FED har skapt 4.000 milliarder dollar, tilsvarende 24.920 milliarder kroner (4,5 ganger det norske oljefondet) i ledig likviditet som noen må sitte med. Og fordi investorene antar at det ikke er risiko knyttet til risikable investeringer, har de vært villige til å holde på dem i søken etter høyere avkastning enn null.Hussmanns kan få rett, men så langt har han tapt på sitt pessimistiske markedssyn. Ifølge Marketwatch er Hussman Strategic Growth Fund ned 1,5 prosent i år, mens S&P 500 er opp 7 prosent. Hussman Strategic Total Return Fund er imidlertid opp 6,8 prosent, mens Hussman Strategic Growth Fund er opp 1,9 prosent, mens Hussman Strategic Dividend Value er opp 0,2 prosent, ifølge Marketwatch.