En produksjonssjef i Grieg Seafood Finnmark må sone 30 ager i fengsel i tillegg til 60 dager betinget fengselsstraff for blant annet ikke å ha rapportert reelle lakselustall i 2010, skriver Intrafish.no.Saken var oppe i Hålogaland lagmannsrett i juni, og i går, 9. juli falt dommen.I tillegg til ikke å ha rapportert reelle lakselustall i 2010 skal produksjonssjefen ha gitt feile opplysninger om volum i laksemerder.Han skal i tillegg til ubetinget og betinget fengselsstraff ha blitt idømt en bot på 20.000 kroner.Ifølge nettstedet tilstod produksjonssjefen samtlige straffbare forhold før saken kom opp i Alta Tingrett i mars.