Mandag ble det kjent at Tor Olav Trøim forlater John Fredriksen Seatankers for å satse på de to hjertebarnene Golar LNG og Seadrill. Sammen har Trøim og Fredriksen forhandlet frem en avtale hvor Trøim får med seg 3 millioner aksjer i Golar og 2 millioner aksjer i Seadrill til en samlet verdi på over 1,6 milliarder kroner, skriver Finansavisen.Etter forhandlingene av det som trolig kan sees på som Trøim sin andel av verdiskapningen i Fredriksen-systemet vil Sandefjord-mannen kontrollere aksjer og derivater til en total verdi på 2,15 milliarder norske kroner i de to selskapene, skriver avisen.
Den enorme aksjebeholdningen gjør Trøim til Norges 80. rikeste person på Kapitals 400-liste.SkatteflyktningLes hele saken i torsdagens utgave av Finansavisen!
I likhet med sin sjef og venn John Fredriksen valgte Tor Olav Trøim, etter syv år i Fredriksen-systemet, å flytte fra Norge i 2002. Etter utflytting har Trøim hatt fast bostedsadresse i London, men har samtidig vært skattepliktig til Kypros. Trøim har ved tidligere anledninger vært forsøkt tvangsflyttet hjem til Norge. Seneste tilfellet var i 2012, da han ved en feiltakelse ble ansett som ansatt istedenfor styremeldem i Marine Harvest. For å unngå høye skatteregninger har han derfor vært pinlig nøyaktig med ikke å oppholde seg for lenge i Norge, skriver Finansavisen.Med bostedsadresse i Norge ville den enorme «sluttpakken» blitt ansett som personinntekt og dermed være skattepliktig deretter. Ettersom den høyeste maringalskatten for personinntekt i Norge er på 47,8 prosent, ville Trøim vært pålagt en skatteregning på i overkant av 750 millioner kroner tilknyttet avskjedsgaven for lang og tro tjeneste. Men beskatningen på Kypros vil bli mye lavere enn i Norge.- Marginalskatten på personlig inntekt på Kypros er maksimalt 35 prosent, men det finnes mange unntak som gjør at skatten kan bli vesentlig redusert, forklarer advokat Erland Nørstebø i PwC til Finansavisen.Dersom Trøim blir underlagt denne skattesatsen vil han måtte skatte rundt 550 millioner kroner, og dermed spare 200 millioner kroner.Derimot erfarer Finansavisen at skattereglene på Kypros inneholder mange smutthull som totalt sett kan innebære at Trøim vil unngå skatt for hele transaksjonen. Dette vil avhenge av hvordan transaksjonen er satt opp, og hva som egentlig er grunnlaget for overføringen av de store aksjepostene, skriver avisen.