Den amerikanske storbanken Citigroup fikk et justert resultat på 1,24 dollar pr aksje i første kvartal 2014, mot 1,25 samme kvartal året før, kommer det frem av kvartalsrapporten mandag, ifølge TDN Finans.Justert omsetningen på denne basis ble 19,4 milliarder dollar, mot 20,0 milliarder samme kvartal året før.Ventet var ifølge Thomson Financial en eps på 1,05 dollar og inntekter på 18,90 milliarder.Basel III-kapitaldekning var 10,6 prosent.Citigroup-aksjen er opp 3,9 prosent i førhandelen.Litt tidligere mandag ble det kjent at banken har inngått et forlik med amerikanske myndigheter, og vil betale 4,5 milliarder dollar kontant og gi 2,5 milliarder dollar i «forbrukerlettelser» knyttet til gjeldsobligasjoner knyttet til boliglånsverdipapirer (CDOer på RMBS) i 2003-2008.