I mandagens rapport fra Investtech anbefaler forskningssjef Geir Linløkken kjøp av aksjer i Vardia Insurance Group og Grieg Seafood mens Fred. Olsen Energy får en salgsanbefaling.- Vardia Insurance Group har en kort historikk på Oslo Børs. Aksjen viser imidlertid en stigende trend på kort sikt og er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Linløkken.- Grieg Seafood ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Volumutviklingen er positiv, noe som styrker trendbildet og en videre oppgang for fiskeaksjen indikeres. På kort sikt har aksjen gitt salgssignal fra en liten rektangelformasjon, men objektivet er allerede tatt ut, og øvrige indikatorer er positive, så det legges liten vekt på dette. Grieg Seafood er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, forteller forskningssjefen.- Fred. Olsen Energy har gitt salgssignal fra en rektangelformasjon og ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Negativ volumutvikling svekker aksjen og en videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp er det motstand i underkant av 160 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Linløkken.