I løpet av to år har kjendiskokken og TV3-programleder Eivind Hellstrøm innvilget seg drøyt fem millioner kroner i utbytte, skriver VG.I 2008 opprettet Hellstrøm selskapet Maurice AS, som drev med utgivelse av bøker. Da selskapet ble oppløst i 2010 hadde det driftsinntekter på drøyt 4,5 millioner kroner, gikk i pluss med drøyt én million og hadde en egenkapital på 2,4 millioner kroner, skriver avisen.Hellstrøm opprett isteden Nelson AS som igjen kontrollerer 80 prosent av Hellstrøm Holding AS, hvor kameraten og reklameveteran Atle Skageng har en eierandel på 20 prosent gjennom selskapet Atska AS.Nå viser 2013-regnskapet til Nelson AS, som ikke har noen ordinær drift, men i all hovedsak mottar utbytte og bidrag fra datterselskapet, at det går så det suser for Hellstrøm.I fjor hadde selskapet et driftsresultat på 113.000 kroner. I tillegg ble det betalt ut utbytte på 2,1 millioner kroner fra Hellstrøm Holding. Det gav et årsresultat på drøyt 2,2 millioner kroner, skriver VG.Hellstrøm beholdt 27.000 kroner i Nelson AS og utbetalte 2,2 millioner kroner til seg selv. I 2012 hevet han 2,85 millioner kroner i utbytte, skriver avisen.