Protector Forsikring melder om et resultat etter skatt på 129,3 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot 57,6 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 1,60 kroner mot 0,67 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 162,2 millioner kroner, sammenlignet med 81,7 millioner kroner året før.Brutto premieinntekter beløp seg til 542,2 millioner kroner, mot 448,5 millioner kroner, mens netto premieinntekter var på 460,7 millioner kroner, mot 362,8 millioner kroner. «Selskapet øker guidingen. Totalt for året forventes det et driftsresultat på 490 millioner kroner (opp fra 430 millioner kroner), en volumvekst på 27 prosent (opp fra 20 prosent) og en netto combined ratio på 88 prosent (uendret)» skriver selskapet. Protector-aksjen har steget 45 prosent de siste 3 månedene, 107 prosent de siste 6 månedene og 146 prosent det siste året. Her er og .