DNB-aksjen faller 4,51 prosent etter
.Analytikere mener imidlertid at rapportens innhold ikke berettiger et så stort kursfall, skriver TDN Finans.- Det er hovedsakelig høyere tap som driver kursnedgangen utover det vi ser generelt i Europa, sier analytiker Karl Storvik i Arctic Securities til TDN.Han påpeker at hele banksektoren i Europa faller i dag, og at dette også påvirker DNB, men at han ikke hadde trodd at DNB-aksjen skulle utvikle seg på linje med den øvrige sektoren.Analytikerne Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets og Bengt Kirkøen i Swedbank støtter Storviks syn.- Jeg synes kursfallet er større enn det som kan rettferdiggjøres ut ifra rapporten, sier Øyen til TDN Finans.- Det er ingenting som var spesielt dårlig. Det var litt lavere tradinginntekter og litt høyere utlånstap, og en del av avviket på utlånstapet skyldes modellendringen på shipping-tak, sier han til TDN.- Resultatet skulle isolert sett ikke tilsi en stor kursbevegelse, konkluderer Kirkøen.