- Det er et tegn på at det norske arbeidsmarkedet kan utvikle seg i en ugunstig retning, sier arbeidslivsforsker Knut Røed ved Frischsenteret til Antallet og andelen ledige stillinger er gått opp i 17 EU-land fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, viser de siste arbeidstallene fra EUs statistiske byrå Eurostat. Norge har hatt en nedgang i antall ledige jobber på 13,6 prosent i perioden.- At det nå er blitt færre ledige jobber, kan være et tegn på at det kan komme en økning i arbeidsledigheten som vi ikke har sett i statistikken ennå. Derfor er tallene på ledige jobber noe bekymringsfullt, men det er viktig å presisere at det fortsatt er et godt arbeidsmarked i Norge, sier Røed.