John Fredriksens Seadrill har ifølge en fersk børsmelding besluttet å kansellere med forfall i 2019.Årsaken oppgis å være utviklingen til Seadrill-aksjen på utstedelsesdagen, i går den 8. juli.Aksjen falt 5,4 prosent til 232,80 kroner på Oslo Børs, etter at selskapet tirsdag morgen offentliggjorde planene om å utstede det konvertible obligasjonslånet.Det kuttet også børsverdien på selskapet tilsvarende lånebeløpet på 6,2 milliarder kroner, fra 115,4 milliarder kroner til 109,2 milliarder kroner.Av børsmeldingen fremgår det at ordreboken var dekket, men at den dårlige kursutviklingen gjorde konverteringskursen lite attraktiv for selskapet.Seadrill kansellerer også tilbudet til de som sitter med 2017-konvertibelen, om at de kan konvertere sine obligasjoner til aksjer.Seadrill skriver videre at etter et antall vellykkede transaksjoner vil Seadrill Group ved utgangen av juli ha en kontantbalanse på rundt 1,5 milliarder dollar.I lys av denne sterke likviditetsposisjonen så selskapet på transaksjonen snarere som en mulighet enn en nødvendighet, skriver selskapet i børsmeldingen.Les hele meldingen !