Skagen Fondene er kjent for sin investeringsfilosofi der de tre u-ene: Undervurdert, underanalysert og upopulær står i sentrum.I et intervju med Finansavisen sier porteføljeforvalter Knut Gezelius i Skagen Global at nettopp Russland er et marked som i dag er meget upopulært.– Utviklingen i Ukraina har skremt bort en del investorer fra det russiske markedet, som nå handles på under fem ganger inntjeningen. I krisetider oppstår det muligheter for langsiktige investorer å kjøpe selskaper med stor rabatt, sier Gezelius til Finansavisen.Gezelius trekker fram det russiske energiselskapet Gazprom, som er verdens største gassprodusent, sammen med medieselskapet CTC Media i Russland som gode investeringsobjekter.Ifølge Finansavisen anbefaler forvalteren følgende aksjer i henholdsvis Russland, Japan og Norge:
  • Gazprom (Russland)Gazprom (Russland)
  • CTC Media (Russland)CTC Media (Russland)
  • Yamaha (Japan)Yamaha (Japan)
  • Toyota (Japan)Toyota (Japan)
  • REC (Norge)REC (Norge)