Den katalanske presidenten, Arthur Mas, håper det skotske folket stemmer for uavhengighet fra Storbritannia 18. september. Det kan nemlig få EU til å vurdere løsninger for å opprettholde utbryterstater innad i unionen, skriver Bloomberg. - Dersom det forekommer uavhenighet må de forhandle med EU angående Skottlands situasjon i EU, hvilket kan være fordelaktig for den katalanske regionen, sier Mas. Da et slikt brudd vil kunne utgjøre utfordringer for EUs nåværende modell har Jose Barroso uttalt at både Skottland og Katalonia eventuel blir tvungen til å søke om medlemskap på lik linje med Tyrkia. Mas, som planlegger å arrangere en avstemning 9. november, tror verken Storbritannia eller Spania vil velge å nedlegge veto mot en EU-søknad fra Skottland og Katalonia. - Vi kunne vært Østerrike, Danmark eller Finland. Men vi har for øyeblikket ikke nok verktøy, sier Mas.Katalonia omtales ofte som Spanias motor, og til tross for sterke regionalistiske følelser, så opplever regionen stor tilflytting. Nesten 16 prosent av innbyggerne kommer utenfra Spania, mens 70 prosent har røtter fra andre steder i Spania.