Teknologiselskapet Q-Free har inngått en treårig ATMS-kontrakt med Ljubljana City i Slovenia. Ifølge en børsmelding er kontrakten på 5,4 millioner.Kontrakten inkluderer leveranse av parkeringssystemer, og en oppgradering av det eksisterende sentralsystemet.Leveransen er ventet å starte i juli 2014.