Subsea 7 melder om et resultat etter skatt på 265 millioner dollar i 2. kvartal 2014 mot -17 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 188 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,82 dollar, mot -0,05 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,57 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 362 millioner dollar, sammenlignet med 20 millioner dollar året før. Analytikernes snittforventninger tilsa et resultat før skatt på 271 millioner dollar.Driftsresultatet ble 350 millioner dollar, mot 41 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 274 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 1.905 millioner dollar, sammenlignet med 1.681 millioner dollar i 2. kvartal 2013. Analytikernes forventninger lå her på 1.808 millioner dollar.Selskapet venter fortsatt økt omsetning i 2014. Samtidig sier selskapet at det er for tidlig å gi noen guiding utover 2014 som følge av usikkerhet for tidspunkt rundt tildeling av større surf-prosjekter. Videre informerer selskapet om godkjenning fra styret om nytt tilbakekjøpsprogram for inntil 200 millioner dollar. Her er.