Det går fram i et referat fra et møte som sentralbanken holdt 17. og 18. juni, og som dreide seg om pengepolitikken.Referatet viser også at sentralbanken har begynt å detaljplanlegge hvordan den skal få USAs økonomi ut av en periode preget av en løs pengepolitikk, der milliarder av dollar er pumpet inn i økonomien hver måned for å sikre fortsatt økonomisk vekst.Banken har ennå ikke kommet med noen offisiell kunngjøring om hvilke planer den har.