Yara Internationals oppkjøp i den brasilianske gjødselprodusenten Galvani Indústria blir gjort til en god pris, og gir Yara gode synergier. Det sier analytikerrne Per Haagensen i RS Platou Markets og Hans-Erik Jacobsen i Swedbank til TDN Finans tirsdag. -Kjøper er i tråd med Yaras uttalte strategi, det er ikke dyrt og det gir betydelig synergier, sier Haagensen. Jacobsen sier til nyhetsbyrået at det etter hans vurdering «er en lav pris». Haagensen påpeker videre at Yara øker selskapets produksjon av fosfatgjødsel (SSP) betydelig som følge av kjøpet, i tillegg til at de får med tre fosfatsteinprosjekter. -For dette betaler de i underkant av fem ganger ebitda, og dette virker ikke krevende, særlig med tanke på de oppnåbare synergiene og at Yaras alternativ er å importere råvaren, sier Platou-analytikeren. Avtalen innebærer også at Yara plikter seg til å gjøre investeringer for byggingen av nye fosfatsteingruver for over en halv milliard dollar - noe Haagensen fremholder som positivt. -Dette er riktig å gjøre, ettersom Latin-Amerika er et marked i vekst og siden det er et typisk importmarked. Yara kan derfor hente betydelige synergier her, med tanke på at man kan hente varen internt fremfor å importere, sier han til TDN Finans. Swedbank-analytiker Hans-Erik Jacobsen fremholder også at produksjon internt i Latin-Amerika er attraktivt, og at selskapets ekspansjonsplaner gjenspeiler dette. -Yara produserer i dag rundt én million tonn SSP. Meningen er å øke dette opp til over tre millioner tonn innen tre til fem år. Det er altså store ekspansjonsplaner på gang, og det er nettopp fordi at det er så konkurransenyttig å produsere lokalt når konkurrentene importerer, sier Jacobsen til TDN Finans. Angående risiko, ser ikke Swedbank-analytikeren noe betydelig å nevne.