Styret ved Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Aqualis Offshore Holding ASA opp til notering på Oslo Børs.Det skriver børsen selv i en melding fredag.Forutsetningen er at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere ifølge opptaksreglene pkt. 2.4.2, har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av opptaksreglene pkt. 2.4.1, og offentliggjør godkjent prospekt. Hvis ikke kravet til antall aksjeeiere er oppfylt, tas selskapet opp til notering på Oslo Axess.Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 22. september 2014.