Asetek tapte litt mer

Asetek levert et marginalt dårligere resultat i årets andre kvartal enn ved samme periode i fjor.

Foto: Scanpix
Børs

Asetek melder om et underskudd etter skatt på 2,5 millioner dollar i 2. kvartal 2014, mot minus 2,4 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,17 dollar, mot minus 0,17 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 2,5 millioner dollar, sammenlignet med minus 2,4 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble på minus 2,4 millioner dollar, mot minus 1,9 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 5,4 millioner dollar, sammenlignet med 5,3 millioner dollar i 2. kvartal 2013.Her er rapporten og presentasjonen.