Avocet Mining melder om et resultat før skatt på minus 46,0 millioner dollar i 1.  halvår 2014, mot minus 65,7 millioner dollar i samme periode året før.Etter skatt ble underskuddet på 55,6 millioner dollar, mot minus 65,7 millioner dollar året før.Resultat per aksje ble minus 0,265 dollar, mot minus 0,298 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 42,1 millioner dollar, mot minus 7,0 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 59,4 millioner dollar, sammenlignet med 80,5 millioner dollar i 1. halvår 2013.Gullproduksjonen var på 44.798 unser, mot 61.726 unser året før.