Birdstep hadde et resultat før og etter skatt på -2,6 millioner kroner i 2. kvartal 2014, mot -3,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat pr. aksje var -3 øre mot -4 øre i samme kvartal i fjor.Driftsresultatet var imidlertid en del svakere enn i samme periode i fjor, og falt fra et driftsunderskudd på 2,62 millioner kroner til 3,3 millioner kroner.