Blir hovedaksjonær i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN seiler opp som storaksjonær i SpareBank 1 Markets.

avtale.jpg
Børs

SpareBank 1 SMN integrerer sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer, og blir hovedaksjonær i selskapet. Det går frem av en børsmelding fra selskapet.Etter integrasjonen og en planlagt emisjon i september 2014 på 65 millioner kroner vil eierskapet i SpareBank 1 Markets bli som følger:

  • SpareBank 1 SMN: 73,3% (tidligere 27,0%)SpareBank 1 SMN: 73,3% (tidligere 27,0%)
  • SpareBank 1 Nord-Norge: 10,0% (27,0%)SpareBank 1 Nord-Norge: 10,0% (27,0%)
  • SamSpar: 10,0% (27,0%)SamSpar: 10,0% (27,0%)
  • Sparebanken Hedmark: 6,1% (16,6%)Sparebanken Hedmark: 6,1% (16,6%)
  • Øvrige eiere: 0,6% (2,2%)Øvrige eiere: 0,6% (2,2%)
Virksomheten i de to selskapene i dag videreføres i all hovedsak fordelt på 70 ansatte i Oslo og 40 ansatte i Trondheim under ledelse av administrerende direktør Stein Husby.Forretningsområdet renter og valuta, samt utvalgte støttefunksjoner, samles i Trondheim.SpareBank 1 Nord-Norge sin marketsvirksomhet vil fortsatt skje i egen bank. Samarbeidet mellom eierbankene - herunder SpareBank 1 Nord-Norge - og SpareBank 1 Markets videreføres.