– Norge er største leverandør av laks og sild til denne industrien, som blant annet foredler råvarene for salg i russiske supermarkeder, sier markedsansvarlig for Russland i Norges sjømatråd, Ingrid Dahl Skarstein.På en pressekonferanse i Tromsø fredag framholdt hun at størstedelen av landene som leverer til denne industrien, er utestengt fra markedene gjennom importforbudet som Russland innførte denne uken.Norsk laks og norsk sild er en viktig del av tilbudet i ferskfiskdiskene i russiske supermarkeder og butikker, og begge produktene står sterkt blant forbrukerne, fra St. Petersburg til Vladivostok.Ifølge Dahl Skarstein er det sannsynlig at russiske supermarkeder nå vil tilby mer frossenfisk.Norges sjømatråd tror det russiske importforbudet vil ramme norsk sildesektor hardere enn lakse- og ørretsektoren. Men dette ble ikke nærmere belyst på pressekonferansen fordi sild i hovedsak selges i fryst form til Russland. Mye av fagsten fra siste sesong ligger på fryselager og ny sesong er ikke startet.