Derfor rømmer de fra SEB

Det er ikke tilfeldig at så mange har sluttet i SEB.

Børs

15 av de 18 ansatte som jobbet i corporate-avdelingen i meglerhuset SEB ved nyttår har sagt opp. Blant årets avganger finner vi aksjesjef Fredrik Cappelen, analysesjef Peder Strand og aksjemegler Alexander Borgen, som alle har gått til  Arctic Securities.Danske Bank har plukket opp mange som har rømt corporateavdelingen. Nylig har Henrik Bakken meldt overgang til Nordic Capital.Årsaken til meglerflukten er at lukrative aksjeprogrammer er gått ut på dato.Finansavisen slår fast at svenske SEB har gjort det til tradisjon å bli rammet av ansattflukt i Norge hvert tredje eller fjerde år.Aksjeprogrammer fra 2009 og 2011, som har løpt ut denne våren, har vært særdeles lukrative programmer i takt med SEB-aksjens sterke utvikling de siste årene.Avisens kilder peker også på en generell misnøye i meglerhuset som både skyldes eierne og interne forhold på Oslo-kontoret.SEB-sjef William Paus sier følgende om bankens aksjeprogrammer:– SEBs avlønningssystem består av fastlønn, årlig bonus og et langsiktig aksjeprogram for enkelte medarbeidere. Det stemmer at vårt aksjeprogram er attraktivt, spesielt om SEB har levert eksepsjonelle resultater. Normalt tildeles aksjer hvert år med en bindingstid på tre år, så det vil ikke lønne seg å slutte for en medarbeider som leverer gode resultater over tid.Les hele saken i Finansavisen onsdag