Fiskeriminister frykter for kreative omveier av norsk fisk

Hun er redd det kan slå tilbake på Norge.

Foto: Scanpix
Børs

– Vi må passe oss slik at vi i neste omgang ikke får en boomerangeffekt fordi vi har vært for kreative. Jeg tror ikke det er lurt å spekulere i slike omveier, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til DN, og fortsetter:– Vi er opptatt av å opptre ryddig og følge normale internasjonale spilleregler og ikke gjøre noe fra norsk side som kan sette oss i større problemer enn vi allerede er i, sier hun videre. Russlands importstans av fisk har fått flere til å se på muligheter for å eksportere fisk inn til Russland, via andre veier. Dette fungerte ifølge enkelte bra i tilfellet hvor Kina stengte døren for norsk laks - hvor fisken ble eksportert via nabomarkeder. Fiskeriminsteren virker imidlertid usikker på hvor mye man skal terge den store ulven i øst, og ber norske fiskere å se etter nye markeder: – Russland har sagt forbudet skal gjelde i ett år, men vi vet jo ikke hvor lenge dette kan vare. Jeg tror den beste strategien er å begynne å lete etter nye markeder for fisken vår, sier hun til DN. Egil Magne Haugstad, sjef for storaktøren innen videreforedling av pelagisk fisk, Pelagia, er godt fornøyd med signalene fra Aspaker.– Det hun sier er veldig bra og helt ut sammenfallende med vårt syn, sier Haugstad til DN.