19. juni 2014 kom en børsmelding på R.Domstein & Co AS' tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Domstein ASA for 10 kroner per aksje, samt melding 4. juli 2014 om forlengelse av tilbudsperioden til 31.juli 2014.Ved utløpet av den forlengede akseptperioden den 31. juli 2014 hadde R. Domstein & Co AS mottatt aksepter for 1.770.478  aksjer. Sammen med de 3.791.404 aksjene R. Domstein & Co AS allerede eier, utgjør dette 72,3 prosent av samtlige aksjer i selskapet. Men selskapet viser til at det fortsatt er et betydelig antall aksjonærer som ikke har svart på tilbudet.- R. Domstein & Co AS antar at dette delvis skyldes at den forlengede akseptperioden har løpt i ferietiden, heter det i meldingen.På bakgrunn av dette har R. Domstein & Co AS besluttet å forlenge akseptperioden med 4 uker til 28. august 2014 kl. 16.30.I sin uttalelse av 30. juni 2014 har styret i Domstein ASA anbefalt at aksjonærene aksepterer tilbudet, og R. Domstein & Co AS planlegger ågjennomføre transaksjonen på de vilkår og betingelser som fremgår av tilbudsdokumentet så snart akseptperioden er utløpt. Som tidligere meldt vil R. Domstein & Co AS' kjøp av aksjer i Domstein ASA ikke utløse tilbudsplikt, og R. Domstein & Co AS har til hensikt å søke aksjene strøket fra notering på Oslo Børs.