Nærings- og fiskeridepartementet slår fast at aktivitetsplikten knyttet til Havfisk overholdes når Norway Seafoods planlegger å flytte aktivitet fra Rypefjord til Forsøl.Departementet slår fast at siden både Rypefjord og Forsøl ligger i Hammerfest kommune, er det ikke i strid med vilkårene i selskapets aktivitetsplikt.- En flytting av virksomheten er innenfor aktivitetsplikten fordi den er knyttet til Hammerfest kommune, og ikke til Rypefjord spesielt. Aktiviteten i Forsøl forventes å bli mindre enn i Rypefjord, men til gjengjeld forventes helårige arbeidsplasser der omfanget av permitteringer blir redusert sammenlignet med de senere år. Det legges samtidig opp til en videre utvikling av driften i Forsøl, noe som kan medføre større aktivitet på sikt, heter det i brevet fra departementet til Havfisk.Departementet bemerker også at dette er en løsning som styret, ledelsen og de ansatte sine representanter står sammen om.