Redningen av den kriserammede portugisiske storbanken Espírito Santo bidrog mandag noe til å roe investorenes nerver, etter forrige ukes blodbad, fastslår Nicolay Eger, Managing Director for Norge i IG, i en markedskommentar.Kombinasjonen av frykt for et mer «haukete» Federal Reserve, finansiell uro i euro-periferien, økt friksjon mellom Russland og Vesten og Argentinas åttende statskonkurs var alt medvirkende til å sende både Wall Street, Europa og Oslo Børs ned rundt tre prosent forrige uke. På mandag fikk de amerikanske og norske indeksene en moderat rekyl, mens det var mer rufsete i Europa.- Redningspakken til Banco Espírito Santo, med penger til gode fra EU og IMFs kriselån til Portugal, og opprettelsen av en separat «bad bank» er en positiv utvikling for den finansielle stabiliteten i Portugal og euro-periferien forøvrig. I denne omgang har man lyktes å legge lokk over uroen og fjerne smittefaren. Det understrekes av at det ikke har vært noe byks opp for perifere statsrenter, og med mandagens «bailout» sank i stedet den portugisiske tiårsrenten med åtte punkter til 3,62 prosent samtidig som PSI 20-indeksen i Lisboa steg med en prosent, sier Eger.- Det denne episoden imidlertid gjør klart er at EU innfører en tøffere linje for bankkollapser, hvor kreditorer heretter må vente seg å bære større tap. Spørsmålet investorer stiller seg er derfor hvor mange flere Espírito Santos som lurer der ute, legger Eger til.
Fed strammer inn tidligere?- Risiko for overdose
Signalene om akselererende vekst i USA har ført til forsterkede bekymringer om at Federal Reserve vil stramme igjen de pengepolitiske kranene tidligere enn foreløpig antatt.- Alle de viktige makrotallene fra USA, BNP-veksten i andre kvartal på 4,0 prosent, ISM-rapporten som steg til høyeste på tre år i juli og jobbveksten som tikket inn over 200.000 for sjette strake måned, er isolert sett positive. Problemet er derimot implikasjonene av sterkere vekst for pengepolitikken, som følgelig ventes å bli strammet igjen tidligere, sier Eger i markedskommentaren.Eger mener det er et stort tankekors at markedet tilsynelatende er så sensitivt til det som egentlig kun er små nyanser i pengepolitikken. - Normalt når den økonomiske veksten akselererer er det helt naturlig at rentene trekker oppover. At aksjemarkedet faller såpass markant som følger av at forventingene om tidspunktet for Feds første renteøkning flyttes litt frem, er rimelig oppsiktsvekkende. Det viser et aksjemarked som enten har blitt, eller er på god vei til å bli helt avhengig av konstante injeksjoner av pengepolitiske rusmidler. Det er ikke et sunnhetstegn. Som BIS har påpekt kan det være vesentlig risiko for overdose. Men som for en narkoman som mister tilgangen etter lengre tids stoffmisbruk, er det et åpent spørsmål om aksjemarkedet vil fungere normalt etter avrusning, eller om Feds artifisielle stimulanser permanent har forkludret prismekanismen i markedet, sier Eger.